Αντιγόνη, το ερώτημα 


Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση

για την Κριτική Εγκληματολογία,το Ποινικό Πρόβλημα και τον Κοινωνικό Έλεγχο 

Τεύχος 6 (Τόμος 3) (2023)


Περιεχόμενα


Εκδοτικό σημείωμα


ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ


Γιώργος Παπανικολάου

«Νόμος και τάξη», αστυνομία και πολιτικά κόμματα μετά τις εκλογές του 2023.


Σοφία Βιδάλη
Η διαφθορά στην αστυνομία και η ελληνική διάσταση.


Βασιλική Κ. Θεολόγη
Τεχνητή Νοημοσύνη για ασφαλείς πολίτες ή για «ασφαλή» αστυνομία; Εννοιολόγηση, όρια και προτάσεις.


Βίκυ Βασιλαντωνοπούλου
Εκφάνσεις της αστυνομικής αυθαιρεσίας: η αποτύπωσή τους από τον Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης Αυθαιρεσίας και η λειτουργική τους αξία υπό την Κριτική Εγκληματολογία.


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Βασίλης Παπαστεργίου
Αντεγκληματική πολιτική, αστυνομία και κράτος δικαίου.


ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


Δημήτρης Κόρος
Παράνομες επαναπροωθήσεις: η συνεχής τεκμηρίωση και οι στρατηγικές άρνησης.
Σύντομη παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2022 του Μηχανισμού Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών.