Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού 1967-σήμερα
Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού 1967-σήμερα
Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών
Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών
Φυλακές Λάρισσας
Φυλακές Λάρισσας
Φυλακές Αλικαρνασσού -Κ.Κ.Αλικαρνασσού
Φυλακές Αλικαρνασσού -Κ.Κ.Αλικαρνασσού
Φυλακή Αγίου Στεφάνου - Κ.Κ. Πατρών
Φυλακή Αγίου Στεφάνου - Κ.Κ. Πατρών

Σκοποί και καταστατικό

Η ΕΕΜΕΚΕ είναι Επιστημονικό Σωματείο και ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2015

Σκοπός της EEMEKE είναι η προαγωγή της εκπαιδευσης, μάθησης, της διδασκαλίας, της έρευνας και διάδοσης της γνωσης και της θεωρίας στον τομέα των Εγκληματολογικών Επιστημών και ειδικότερα στα πεδία της Εγκληματολογίας, Σωφρονιστικής, Θυματολογίας, Αστυνομικής, Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και συναφών με αυτές πεδία Αντεγκληματικής Πολιτικής και ειδικότερα του Δίκαιου Ανηλίκων, Σωφρονιστικού Δικαίου, Αστυνομικού Δικαίου, και επιμέρους εξειδικευμένα πεδία του Ποινικού και του Δημοσίου Δικαίου.

Η EEMEKE προάγει ειδικότερα τις σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές κατευθύνσεις στα παραπάνω πεδία, οι οποίες συναρτώνται με όλο το φάσμα των Κοινωνικών Επιστήμων και την Πολιτική Οικονομία του Εγκληματικού και Ποινικού Φαινομένου.

Αναλυτικότερα η EEMEKE έχει ως στόχους:

  1. Την ανάπτυξη και διάδοση των Εγκληματολογικών Επιστημών ως Κοινωνικών Επιστημών, ειδικά στις επιστημολογικές κατευθύνσεις της Κριτικής Εγκληματολογίας, της Κοινωνικής και Αποκαταστικής Δικαιοσύνης και την προαγωγή της υπόθεσης των ανθρωπινων δικαιωμάτων.
  2. Την μελέτη και έρευνα σχετικά με τη θεωρία των Εγκληματολογικών Επιστημών και με τα προβλήματα που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου και της αντεγκληματικής πολιτικής στην Ελλάδα και διεθνώς.
  3. Την επεξεργασία και αναπτυξη θεωρητικών προτύπων και μέτρων αντιμετώπισης του εγκληματος και λειτουργίας του ποινικοκατασταλτικού συστήματος.
  4. Την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών με άλλους επιστημονικούς κλάδους, με επιστημονικούς φορείς του ίδιου ή άλλων κλάδων, όπως και με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές Αρχές, τη διασύνδεση με την κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τα κοινωνικά κινήματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και νομικά προσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που έχουν συναφείς σκοπούς ή αναπτύσσουν πολιτικές στα πεδία ενδιαφέροντος της Εταιρείας.
  5. Την επεξεργασία προτάσεων και προτύπων πολιτικής, όπως και μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης φοιτητών ΑΕΙ και επαγγελματιών σε θέματα σχετικά με τις Εγκληματολογικές Επιστήμες.
  6. Την ανάπτυξη παρεμβάσεων που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού και την αλλαγή των δημόσιων πολιτικών.

Τελευταία σχόλια

13.03 | 21:38

Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!

22.11 | 12:38

Εκπληκτικά άρθρα!!!!

10.01 | 22:10

!

03.01 | 08:08

Καλή επιτυχία.

Κοινοποίηση σελίδας